KLANG:FOKUS FESTIVAL


KLANG:FOKUS FESTIVAL 22. - 27. SEPTEMBER 2020


Hva er klang? Hvordan vil uttrykket preges av musikernes personlige spillestil og ikke minst fiolinbyggerens utvikling over et tidsspenn på tyve år?

Gjennom en uke med konserter ønsket jeg å la et bredt publikum utforske slike spørsmål, der musikere som spiller på mine instrumenter ga publikum sterke lytteopplevelser. Konsertgjengere reflekterer vanligvis ikke over dialogen mellom musikerne og en nålevende fiolinbygger som har bygget instrumentene. Dette ønsker jeg å sette søkelyset på, gjennom en festival hvor publikum får en ny opplevelse og et blikk inn i en verden som er ukjent for de fleste. 2020 markerer for meg 20 år som fiolinbygger i Oslo, og i den forbindelse har jeg lyst til å gjøre hovedstadens innbyggere mer kjent med mitt fag.

I musikkhistorien har komponisten og verket hatt sentrale posisjoner, dernest utøverne og deres tolkninger av verkene. Et sentralt element i fremføringspraksisen og musikkhistorien som sjeldent omtales, er instrumentene musikerne spiller på. Instrumentene er jo helt avgjørende for det kunstneriske resultatet. Instrumentet er ofte beskrevet som en forlengelse av kroppen, altså det sentrale objektet i en musikalsk fremføring. Likevel er dette aspektet forunderlig uproblematisert i historien og konsertlivet. Med min konsertserie ønsker jeg å undersøke instrumentenes kunstneriske betydning i samspill mellom utøver, verk og publikum.


22/9 Romantikk og Revolusjon

Banner_Rydsaa-TEA_VER1

Ludwig van Beethovens sonater for klaver og cello, Opus 5, nr. 1 og 2 . Beethoven er populært fremstilt som den første «frie kunstner», og i 2020 feirer vi at det er 250 år siden hans fødsel. Pianist Tor Espen Aspaas og cellist Kjersti Rydsaa fremfører og forteller om dette helhetlige opuset med erfaring fra 30 års samspill. Etter konserten blir det en kort samtale mellom fiolinbygger Jacob von der Lippe og musikerne. Les mer…


23/9 Klassisk i Ballsalen

Banner_Ballsalen_VER1

Denne kvelden skal vi virkelig utforske hva klang betyr. Musikk av Borodin, Kleiberg, Bloch, Piazzolla, og Garbarek fremføres av tre generasjoner musikere i ballsalen på Frogner Hovedgård. Ti musikere, blant annet Arve Tellefsen, Anne Stine Dahl og en kvartett med musikkstudenter bidrar i denne stemningsfulle konserten. Etter konserten blir det en kort samtale mellom fiolinbygger Jacob von der Lippe og musikerne. Les mer…


26/9 Fiolinens Gullalder

Banner_Sigurd_VER4

I dette programmet presenterer vi essensen av det klassiske fiolinrepertoaret mot slutten av barokken. Den tunge, høybarokke stilen kulminerer her med Bach, og står i kontrast til den mer moderne virtuose og ekspressive italienske stilen, som springer ut av den galante stilen som har sine røtter i neapolitansk opera. Sigurd tar med publikum på en musikalsk reise ved å fortelle og illusterere hvordan barokkkfiolinen utviklet seg sammen med repertoaret i denne viktige tiden av musikkhistorien. Etter konserten blir det en kort samtale mellom fiolinbygger Jacob von der Lippe og musikerne. Les mer…


27/9 Magisk i Mausoleet

Banner_Matias_VER1

Emanuel Vigelands Mausoleum på Slemdal er en av Oslos best bevarte hemmeligheter. Museets hovedattraksjon er et dunkelt, tønnehvelvet rom fullstendig dekket av fresker. Den lange etterklangen på 15 - 20 sekunder, gir musikerne helt andre muligheter til å bruke instrumentene i musikken de spiller, enn i en tradisjonell konsertsal. Fiolinistene Matias Jentoft og Kaja Rogers fremfører verk av blant annet Ysaye, desPrez og Reich. Etter konserten blir det en kort samtale mellom fiolinbygger Jacob von der Lippe og musikerne. Siden salen kun har plass til 30 tilhørere av gangen, fremføres konserten fire ganger på samme kveld. Les mer…


Ønsker du mer informasjon om instrumentene Jacob von der Lippe bygger? Les mer på hans hjemmesider (åpnes i nytt vindu).

STØTTESPILLERE

CREO_hovedlogo_lysbakgrunn.-RGB-logo-01

Creos vederlagsfond - Lucy Høeghs Stiftelse - Bernt Fossum